Foreningens historie


Venskabsforeningen blev stiftet den 24. marts 1993. Baggrunden var de mange kontakter, der var opstået mellem Litauen og Danmark efter Litauens befrielse, og ønsket om at udbygge venskabet mellem de to lande og mellem de to byer Vilnius og Aalborg.

Foreningens formål er at virke for at fremme kendskab og forståelse mellem Vilnius og Aalborg og mellem Litauen og Danmark. Foreningens formål omfatter kulturelle, uddannelsesmæssige, politiske, økonomiske, sociale og miljømæssige forhold, og foreningen virker ved at støtte og fremme initiativer og ved informations- og formidlingsarbejde.

Siden foreningens start har der været afholdt mange kulturelle arrangementer i foreningen. Tre filminstruktører har sammen med deres film gæstet foreningen. Zacharias Putilovas har vist film om den litauiske frihedskamp og om deportationerne til Sibirien, Henrikas Sablevicius har i filmen Visions fortalt om maleren og komponisten Ciurlionis, og Rimandas Gruodis har i filmen Pain vist smerten ved livet i Litauen, blandt andet hos gadebørn, børnehjemsbørn og blandt mennesker, der lever på lossepladsen.

Flere foredrag har belyst de erhvervsmæssige, politiske og økonomiske forhold i Litauen og Danmarks ambassadør i Litauen har været afholdte foredragsholdere.

Mange besøgende fra Litauen har igennem årene gæstet Venskabsforeningen, og ikke mindst har det været glædeligt, at de mange unge, der hvert år studerer ved Aalborg Universitet, har kunnet deltage i foreningens arrangementer.

Venskabsforeningen samarbejder med andre foreninger omkring Litauiske arrangementer, for eksempel med Studenterhuset. I 1994 afholdtes således en dansk-baltisk kulturuge med blandt andet foredrag, folkedans og korsang fra Litauen. Og i 2001 spillede den berømte Ciurlionis Kvartet klassiske værker for et begejstret publikum i Aalborg.

Den 6. marts 1997 underskrev borgmestrene fra Vilnius og Aalborg en venskabsbyaftale, hvilket bl.a. har medført støtte fra Aalborg kommune til en maleriudstilling i Husets galleri ved Vytautas Serys og et besøg i december 1997 af den Litauiske Nationalballet i Aalborghallen. Foreningens medlemmer var indbud til begge arrangementer, og ikke mindst Nationalballettens opførelse af Giselle og det efterfølgende samvær med ballettens dansere og musikere var en meget stor oplevelse.

Hvert år arrangerer Venskabsforeningen kulturelle arrangementer, f.eks. koncerter og maleriudstillinger og ved jul og påske og på nationaldagen synges, danses og spises på litauisk.

Venskabsforeningen og dens enkelte medlemmer støtter mange samarbejdsprojekter og initiativer, og som eksempel herpå kan nævnes foreningens støtte til projekter vedrørende gadebørn og børn på børnehjem, og Internat nr. 4 i Vilnius. Ligeledes kan nævnes de seneste skud på stammen: Projekt hjælp til fattige børnefamilier i Litauen.

Venskabsforeningen har igennem årene forsøgt at leve op til sin målsætning om kendskab, forståelse, samarbejde og venskab mellem Vilnius og Aalborg og mellem Litauen og Danmark, og vi synes selv, at det er lykkedes ganske godt.


© Venskabsforeningen Vilnius-Aalborg 2000-2013 - opdateret 8-apr-2013